1. Fiil (kanıtlara dayanarak) sonuç çıkarmak, istidlâl etmek, anlamak, anlam çıkarmak, sonuca varmak.
    I infer
    from your letter that you do not wish to see us.
  2. Fiil (olaylar, koşullar, söylenen sözler vb.) anlamını taşımak, sonucuna vardırmak, demek istemek, ifade etmek, göstermek.
  3. Fiil ima etmek, kapalı bir şekilde anlatmak, zımnen ifade etmek.
  4. Fiil tahmin etmek, zannetmek, sanmak.
  5. Fiil hükmetmek, hükmüne/sonucuna varmak.
    From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying.
bir sözleşme şartından hüküm çıkarmak Fiil