broad church

  1. İngiliz kilisesinde serbest fikirliler zümresi.
    Broad Churchman: bu zümreye mensup kimse.