come again?

  1. Ne dedin?
  2. Af buyur?
  3. Efendim?
(a) dönmek, tekrar gelmek, (b)
argo (söyleneni) tekrarlamak, bir daha söylemek.
come again? Efendim? Ne dedin(iz)?
reşit olmak Verb
yeniden moda olmak Verb
(tiyatro) yeniden sahneye konmak Verb
arzı endam etmek Verb
yeniden söz konusu edilmek Verb
sofrada et yemeğinden ikinci defa almak (bir şeyin bolluğunu ifade eder).