department of the coordination council for the improvement of investment environment

  1. Noun, Organizations Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu Dairesi