european agreement for the prevention of broadcasts transmitted from stations outside national territories

  1. Noun, International Law Ulusal Sınırlar Dışındaki İstasyonlardan İletilen Yayınların Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi