french leave

  1. sıvışma, tüyme, izinsiz/habersiz ayrılma.
    take French leave: sıvışmak, tüymek, izinsiz/habersiz ayrılmak.
izinsiz ayrılma(k), savuşma(k), tüyme(k), (özellikle borcunu ödemeden) sıvışma(k).
izinsiz savuşmak.