in a manner of speaking.

  1. Öyle sayılır.
bir anlamda, bir bakıma, tabir caizse, söz gelişi, aşağı yukarı, takriben, denilebilir ki.