jordan curve

  1. basit kapalı eğri.
Basit kapalı eğri teoremi, İlingebilimin (Topolojinin) temel teoremi: “Her basit kapalı eğri düzlemi
iki bölgeye ayırır ve bu eğri, bölgeler arasında sınır oluşturur.”