law for exempting certain associations and institutions from certain taxes and all duties and charges

  1. Proper Name, Law Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun