le chatelier principle

  1. Noun Chatelier ilkesi: “Dengedeki bir sisteme dış kuvvet etkiyince buna tepki gösterecek şekilde denge durumu ayarlanır.”