let's put a pin in that, for now.

  1. Sentence Bu konuyu şimdilik bir kenara bırakalım.
  2. Sentence Bu konuyu geçelim.
  3. Sentence Bu konuyu daha sonra konuşalım.
  4. Sentence Lafını unutma.