north by northwest

  1. Proper Name, Cinema Gizli Teşkilat
karayel kerte yıldız: kuzeybatının 11°15' kuzeyi.
kıs.:
NWbN. Noun