section of environmental problem prevention

  1. Noun, Organizations Çevre Sorunlarını Önleme Şube Müdürlüğü