that is often the case

  1. Çoğunlukla durum böyledir.