the conversation

  1. Proper Name, Cinema Konuşma
konuşmanın esas konusunu teşkil etmek Verb
konuşmanın esas konu sunu teşkil etmek Verb
konuşmanın yönünü değiştirmek Verb
konuşmaya hakim olmak Verb
konuşmaya katılmak Verb
bir konuşmayı kendi inhisarı altına almak Verb
konuşmaya katılmak Verb
konuşmaların aniden kısa bir süre için durması
konuşurken konuyu değiştirmek Verb
sohbeti birşeye çekmek Verb
lafı birşeye getirmek Verb
sohbetin dönüp dolaşıp birşeye gelmesini sağlamak Verb
konuyu birşeye getirmek Verb
konuşmayı bir konuya getirmek Verb
konuşmayı bir konuya getirmek Verb
konuşmayı daha az tehlikeli konulara çevirmek Verb