effective

 1. Adjective etkin
 2. etkili, etkin, tesirli, müessir.
  He made an effective speech. effective ways of reducing pollution.

  effective range: tesirli top menzili.
 3. işe yarar, yararlı, yarayışlı, elverişli, faydalı.
  effective measures. His efforts to improve the
  school have been very effective.
 4. yürürlükte, geçerli, mer'î.
  This law will become effective on New Year's Day.
 5. Military mevcut, seferî, savaşa hazır (asker/ordu).
  effective troops.
 6. edimsel, fiilî, gerçek, hakikî, net.
  One's effective income after deductions: Kesintilerden sonraki net gelir.
 7. Public Finance nakit para, efektif.
etkililik ilkesi Noun, International Law
yürürlükte olmak Verb
aşı tutmak Verb
meriyete girmek Verb
etkili olmak Verb
yürürlüğe girmek Verb
yürürlükten kalkmak Verb
kanunen geçerli
işlemek Verb, Law
... tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Adverb
etkin ve tarafsız Noun, Law
etkili abluka
etkin abluka
döner sermaye
önünden geçerken bir reklamı görebileceği tahmin edilen kişi sayısı
açık hava reklamcılığında
etkin rekabet Noun, Competition Law
etkili kontrol Noun, Law
efektif CPM Noun, Advertising
efektif CPM Noun, Advertising
yürürlüğe girme tarihi Noun, Law
bir şeyin yürürlüğe girme tarihi
yürürlük tarihi Noun, Law
müşahede günü
meriyet tarihi Noun, Law
yürürlüğe giriş tarihi Noun, Law
yürürlük Noun, Law
efektif talep
fiili talep
belirli bir fiyatla satın alınmış bir mal ya da hizmet
aktif para talebi
hazır kuvvet
yayın tarihinde yürürlüğe giren
reklamcılıkta etkili
kanunen geçerli
geçerli senet
efektif faiz getirisi
etkin soruşturma Noun, Law
etkili hukuk yolu Noun, Law
efektif piyasa
tedavüldeki para
tedavül eden para
dolaşımdaki para
kullanılan kapasite
fiili verim
fiili maaş oranı
gerçek maaş
etkili koruma
etkin koruma
etkili menzil
efektif faiz
geçerli kur
(Br) azami vergi meblağı
efektif kur
etkin koruma oranı
etken koruma oranı
etken koruma kurları Noun
etkili başvuru Noun, Law
başarılı satış
etkili konuşma
efektif deposu Noun
(askerlik) mevcut (hazır) kuvvet
(askerlik) efektif kuvvet
efektif kuvvet Military
fiili verg oranı
hazır birlikler Noun
rasyonel kullanım
rasyonel kullanımı
efektif değer
yatırım fiyatının bir yüzdesi olarak hesaplanması
getirinin
ekonomik kullanım
birine çok yardımı dokunmak Verb
birine çok yardımı dokunmak Verb
etkili başvuru hakkı Noun, Law
etkili hukuk yoluna başvuru hakkı Noun, Law
etkili başvuru hakkının ihlali Noun, Law