the coordination council for the improvement of investment environment

  1. Noun Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)
Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu Dairesi Noun, Organizations