there's no fool like an old fool

  1. Yaşlı budalanın eşi bulunmaz.