united nations convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil aviation

  1. Noun, International Law Birleşmiş Milletler Uluslararası Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşme