a hard nut to crack

  1. başarılması güç iş
  2. etkilenemeyen kimse