a people

  1. kavim
bir halkı yoksullaştırmak Verb
bir halkı baskı altında tutmak Verb
halkı kuvvetle sindirmek Verb
bir halkı kuvvetle sindirmek Verb
halkı isyana teşvik etmek Verb
bir sürü insan
bir meblağı birçok kişi arasında bölüştürmek Verb
insanlara sempatik görünebilmek Verb
halktan vergi almak Verb
halka yavaş yavaş yeni öğreti aşılamak Verb
halktan bir vergiyi kaldırmak Verb
halkı otobüse tıkmak Verb
arabaya fazla yolcu almak Verb
arabaya insan tıkıştırmak Verb
birini halkın dostuymuş gibi göstermek Verb