abolition of the death penalty

  1. Noun, Law idamın kaldırılması
  2. Noun, Law idam cezasının kaldırılması