absolute address

  1. Information Technology salt adres
  2. mutlak adres
  3. (bellekteki bir yerin makine kodunda kullanılan sayı sistemiyle açıklanan gerçek adresi