abundance

  1. Noun bereket
  2. Noun bolluk, bereket, zenginlik, çokluk.
    to live in abundance: bolluk/refah içinde yaşamak.
    an abundance
    of grain: hububat bolluğu.
bolluk ekonomisi
bolluk ekonomisi (bir ülkedeki satın alma gücünün , tüketim malları sanayiini tam kapasite ile çalıştırmaya
yetecek kadar yüksek olması
bolluk içinde yaşamak Verb