abuse of dominant position in a different market

  1. Noun, Competition Law hâkim durumun başka bir pazarda kötüye kullanılması