accuse of

birine bir suç isnat etmek Verb
birini rüşvet almakla suçlamak Verb
birini bir şey yapmış olmakla suçlamak Verb
hükümeti kayıtsızlıkla suçlamak Verb