birine bir suç isnat etmek Fiil
birini rüşvet almakla suçlamak Fiil
birini bir şey yapmış olmakla suçlamak Fiil
hükümeti kayıtsızlıkla suçlamak Fiil