act in the ordinary course of one's business

  1. Verb işinin normal gidişi gereği davranmak