acting area

  1. sahne, sahnenin temsil esnasında kullanılan kısmı