acumen

  1. Noun keskin zekâ, derin/ileri görüş, feraset.
    remarkable acumen in business matters: ticarette ileri görüş.
  2. Noun, Botany sivri(len) uç.
iş zekâsı