add one's signature to sth

  1. Verb bir şeye imzasını koymak