afford someone an opportunity

  1. Verb birine bir fırsat vermek
  2. Verb birine bir fırsat tanımak
  3. Verb birine bir olanak tanımak
  4. Verb birine bir olanak sağlamak
  5. Verb birine bir imkân tanımak
  6. Verb birine bir imkân sağlamak