agility

  1. Noun çeviklik, atiklik, faallik, canlılık.
    agility of the body: vücut çevikliği.
  2. Noun zekâ, beceri, kavrayış, yordam.