1. İsim çeviklik, atiklik, faallik, canlılık.
    agility of the body: vücut çevikliği.
  2. İsim zekâ, beceri, kavrayış, yordam.