alias

  1. Noun rumuz
  2. takma ad, lâkap, başka/öteki ad, namı diğer(i), müstear isim, namı müstear.
    Simpson used “Smith” as
    an alias: Simpson, “Smith” takma adını kullandı.
bir işi başka bir ad altında yapmak Verb
tekit müzekkeresi
tekid müzekkeresi