all found

  1. (ücrete ek olarak) yeyip içme ve yatma (dahil).
    The cook gets $60 a week and all found.
her bakımdan suçlu bulunmak Verb
bütün suçlamalardan suçlu bulunmak Verb
ithamnamede iddia edilen her fiilden suçlu bulunmak Verb