along the same lines

  1. Adverb bu cümleden olarak, bu cümleden olmak üzere