angle for

  1. Verb (bir şeyi) dolaylı yoldan istemek
birşey için can atmak Verb
birşey peşinde olmak Verb
birşey için kıvranmak Verb
dolambaçlı yollardan birşey istemek Verb
lafı bir yere getirmeye çalışmak Verb
birşeyi ima etmek Verb
iltifat beklemek, yaltaklanmak, pohpohlanmaktan hoşlanmak.