annihilation

  1. Noun yok etme, tahrip, imha.
  2. Noun yok olma, mahvolma, harabiyet.
  3. Noun ilga, iptal, ifna.
  4. Noun fiz. (a)
    pair annihilation ile ayni anlama gelir. yokoluş: bir zerrenin zıt bir zerre ile
    birleşmesi, birbirini yok etmeleri veya bir/birkaç foton neşretmeleri. (bkz: positronium ), (b) kütlenin elektromagnetik enerjiye dönüşümü.
    annihilation radiation: bir pozitronla bir elektronun birleşmesi sonunda her biri 0.5x106 elektron voltluk iki foton oluşturarak yaydıkları elekromagnetik ışınım/radyasyon.
çift yok olumu. Noun