antarctic circle

  1. Güney Eksenucu Çemberi: 66°33' Güney enleminden geçen ve güney eksenucu bölgesinin kuzey sınırını oluşturan çember.