apple bed

  1. (muziplik için) karmakarışık edilmiş yatak.