applicable law

  1. Noun, Law uygulanabilir hukuk
  2. Noun, Law uygulanacak hukuk
  3. tatbik kanunu
Küçüklerin Korunmasında Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme Noun, International Law
Evlat Edinmeye İlişkin Kararların Tanınması, Uygulanacak Hukuk ve Yetkiye Dair Sözleşme Noun, International Law
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
Noun, International Law
Aracılık Akitlerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Uluslararası Satışı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Evlilikte Mal Rejimlerine Uygulanacak Hukuka İlişkin Sözleşme Noun, International Law
İmalatçının Sorumluluğuna Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme Noun, International Law
Ölen Kişilerin Malvarlıklarının Mirasçılarına İntikaline Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Trafik Kazalarına Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
Tröstlerin Tanınmasına ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme Noun, International Law
Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun Proper Name, Law
Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun Proper Name, Law