likely

 1. muhtemel, beklenir, olabilir, -e benzer.
  He is likely to go: Gitmesi muhtemeldir (Gideceğe benzer).

  It is likely to rain today: Bugün yağmur yağacağa benziyor/yağması muhtemeldir.
  Are we likely to arrive in time? Vaktinde ulaşabilecek miyiz?
  Not likely: Ne münasebet! Ne gezer! Buna ihtimal yok!
 2. akla yakın, makul, inanılır.
  a likely (enough) excuse.
 3. uygun, münasip.
  Is there a likely place to fish?
 4. vaitkâr, ümit verici.
  a likely subject.
 5. cazip, güzel, hoş, canayakın.
  a likely girl.
 6. belki, galiba, ihtimal ki, -cek gibi.
  I'll very likely be home all day.
büyük bir ihtimalle, çok muhtemel.
He will succeed as likely as not: Büyük bir ihtimalle muvaffak
olacak.
He'll forget all about it as likely as not: Bütün bunları unutması çok muhtemeldir.
varit olmak Verb
birine olası aday gibi bakmak Verb
muhtemelen Adverb