apportion a sum among several people

  1. Verb bir meblağı birçok kişi arasında bölüştürmek