apportion a sum among several people

  1. Fiil bir meblağı birçok kişi arasında bölüştürmek