argue about sth

  1. Verb bir şey hakkında münakaşa etmek
biriyle bir şey üzerine tartışmak Verb
biriyle bir şey üzerine çekişmek Verb