around the world

  1. Adverb dünyanın dört bir yanında
dünyanın dört bir yanındaki ... Adjective
dünyanın dört bir yanından Adverb