arrange in a tabular form

  1. Verb cetvel halinde hazırlamak