as always

  1. Adverb her zaman olduğu gibi
  2. Adverb her zamanki gibi
hep söylediğim gibi Adverb
hep dediğim gibi Adverb
her zaman dediğim gibi Adverb
her zaman söylediğim gibi Adverb