ask sb's opinion

  1. Verb birine fikrini sormak
  2. Verb birinin fikirinısormak